Instrukcja obsługi sterowania IR do ekranów elektrycznych

DO POBRANIA
Instalacja odbiornika
Instrukcja okablowania
Konfiguracja RS485/RS232
Funkcje