Regulacja górnego i dolnego położenia w ekranach elektrycznych

UWAGA
Przy regulacji krańcówek należy zachować szczególną ostrożność. Nieprawidłowa regulacja górnej krańcówki może doprowadzić do spalenia silnika. Zbyt duże ustawienie dolnej krańcówki może doprowadzić do odklejenie powierzchni projekcyjnej. Powierzchnia powinna być okręcona wokół wału ekranu co najmniej półtora obrotu.

Regulacja dolnej krańcówki

Rozwiń ekran do maksymalnej wysokości. Użyj dołączonego klucza regulacyjnego i włóż go do żółtego pokrętła na silniku (poprzez otwór od dołu kasety).

Kręcenie kluczem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje stopniowe zwijanie ekranu. Kręcenie w kierunku ruchu wskazówek zegara spowoduje stopniowe rozwijanie ekranu.

Regulacja górnej krańcówki

Zwiń ekran całkowicie i wsuń dołączony klucz regulacyjny do zielonego pokrętła na silniku. Kręcenie w kierunku ruchu wskazówek zegara spowoduje stopniowe rozwijanie ekranu, kręcenie w przeciwnym kierunku spowoduje stopniowe zwijanie ekranu.

Ekrany elektryczne o szerokości do 3m
Ekrany elektryczne o szerokości powyżej 3m